Часто задавані питання

1. Де можна отримати інформацію щодо іспиту з чеської мови для постійного проживання іноземців у ЧР?

Всі необхідні вимоги та умови для складання іспиту з чеської мови знаходяться на наших веб-сторінках у рубриці Іспит. В окремих секціях, окрім іншого, описано сам перебіг іспиту, пропонується брошура з модельною версією іспиту, інтерактивний модельний іспит та посібник до іспиту з чеської мови для постійного проживання в ЧР.

2. Що означає іспит рівня А1?

Рівні кожного з іспитів з чеської мови як іноземної відповідають розподілу рівнів володіння мовою відповідно до ЗЄКМ (Загальні європейські критерії для мови ).

Рівень А1 передбачає наступні мовні уміння:
Учень легко веде розмову на теми повсякденних життєвих ситуацій, тобто відповідає та ставить запитання, пов'язані з його особою, місцем проживання, матеріальним станом, рідними та знайомими людьми

  • під час відвідування громадських місць, пошти, при замовлянні послуги чи страви та під час покупок,
  • під час спілкування с посадовою особою (бланки, оголошення),
  • під час відвідування медичної установи, в громадському та культурному житті (письмові та усні запрошення, плакати),
  • при розміщенні для проживання, локалізації місця та при пересуваннях громадським транспортом.

Більш детальна інформація про іспит та його перебіг див. меню "Іспит".

3. Де можна скласти іспит?

В кожній області існує як мінімум один учбовий заклад, який має право приймати іспит з чеської мови, необхідний для подання заяви на постійне місцепроживання. Насамперед йдеться про мовні школи з правом державного іспиту з мови, а також деякі відділення вищих учбових закладів. Їх список наведено на наших веб-сторінках у рубриці Місця, де можна скласти іспит.

4. Який порядок оплати іспиту?

Кожна особа, яка подала заяву про надання дозволу на постійне проживання в Чеській Республіці, має одну спробу скласти іспит за рахунок держави. Для цього використовується талон, який безкоштовно видається в обласних відділеннях Відділу з питань надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ ЧР на підставі твердження іноземця, що він має на меті подати заяву про надання дозволу на постійне проживання. Талон не видається повторно, другу і кожну наступну спробу скласти іспит заявник оплачує сам. Термін дії талона не обмежений. Список відділень Відділу з питань надання притулку та міграційної політики МВС наведений на цих веб-сторінках в рубриці Місця, де можна отримати талон. Наступна спроба складення іспиту з чеської мови оплачується прямо в місці, де проводиться іспит. Вартість іспиту 1500 чеських крон.

5. Чи повинні складати іспит з чеської мови іноземці, які є громадянами держави-члена ЄС?

Обов'язок скласти іспит не поширюється на громадян Європейського Союзу, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну, Швейцарії та на членів їх сімей.

6. Де можна відвідувати курси чеської мови, спрямовані на підготовку до іспиту?

Мовні курси Ви можете відвідувати в будь-якій мовній школі чи мовному інституті, які керуються Методикою підготовки до іспиту з чеської мови для осіб, які подали заяви про надання дозволу на постійне проживання (рівень А1). Список цих навчальних закладів Ви знайдете тут. Держава не забезпечує іноземцям безкоштовне відвідування курсів чеської мови. Підготовка до іспиту добровільна. Для підготовки до іспиту служить також новий посібник: «Підготуйтеся з нами до іспиту з чеської мови для постійного проживання в Чеській Республіці».

7. Де можна знайти підручники, наведені на веб-сторінках?

Нові видання можна придбати в книжкових магазинах або у видавництвах. Старі публікації доступні у бібліотеках. Також можете звернутися в мовні школи й установи, які проводять іспит з чеської мови. У цих установах також пропонується друкований посібник «Підготуйтеся з нами до іспиту з чеської мови для постійного проживання в Чеській Республіці».

8. Я чула, що іноземець у віці понад 60 років не повинен складати іспит з чеської мови. Це правда?

Так. Документ, що підтверджує необхідне знання чеської мови, не вимагається від іноземця, який:

  • не досяг віку 15 років,
  • доведе, що протягом 20 років, що передують подачі заяви про надання дозволу на постійне проживання, він мінімально 1 навчальний рік безперервно був учнем загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів або середнього навчального закладу з викладанням чеською мовою,
  • доведе, що він має фізичні або розумові вади, які впливають на його здатність спілкуватися,
  • досяг віку 60 років.

9. Чи існує більше підготовчих версій іспиту з чеської мови, щоб іноземці могли краще підготуватися?

У даний час на цих сторінках пропонується Інтерактивний модельний іспит. З 1 листопада 2011 року всі претенденти на складання іспиту з чеської мови для постійного проживання в ЧР та вчителі, які здійснюють підготовку претендентів до цього іспиту, мають можливість користуватися новим посібником із назвою «Підготуйтеся з нами до іспиту з чеської мови для постійного проживання в Чеській Республіці». Це розширена версія брошури з модельним тестом із чеської мови, доповнена компакт-диском із записом. Усі, кого це зацікавило, можуть завантажити його в електронному вигляді тут. Щоб довідатися більше, слідкуйте за актуальною інформацією на цих веб-сторінках. 

10. Де видаються талони на іспит з чеської мови для постійного проживання іноземців у ЧР?

Талони видають крайові відділення Відділу з питань надання притулку та міграційної політики МВС ЧР. Контакти на них наведені на цих веб-сторінках або на сторінках Міністерства внутрішніх справ.

11. Чи повинен я складати іспит з чеської мови, коли буду подавати заяву про продовження дозволу на постійне проживання, який закінчується через 2 роки? Дозвіл на постійне проживання мені було видано на 10 років.

Вимога пред'явити підтвердження про складення іспиту з чеської мови поширюється лише на ті заяви про надання дозволу на постійне проживання, які розглядаються вперше. У Вашому випадку не йдеться про продовження дозволу на проживання (постійне проживання не має часових меж), а лише про продовження строку дії посвідчення, що підтверджує дозвіл на проживання. Це посвідчення зазвичай видається строком на 10 років. У разі продовження строку дії посвідчення, що підтверджує дозвіл на постійне проживання, надання документа про складення іспиту з чеської мови не вимагається.