БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад шаардагдах чех хэлний шалгалт өгөх тухай

Байнга оршин суух зөвшөөрөл олгох тухай вэб хуудсууд дээр шалгалтын тухай үндсэн мэдээлэл байдаг, хэзээ ба хаана шалгалт өгөх тухай, ямар хураамж төлөх тухай, шалгалтанд юу шаардах вэ ба ямар нөхцлүүд дор шалгалт өгч болох тухай, түүнээс гадна БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөлтэй холбогдох үндсэн мэдээлэл байдаг. Энэ вэб хуудсууд дээр та бол бас шалгалтын загварын сорилын тест бичиж болно, шалгалтанд хэрэгтэй янз бүрийн мэдээлэл ба сургалтын материалуудыг татаж авч болно.