Giới thiệu về kỳ thi tiếng Séc xin thường trú tại CH Séc

Các trang điện tử Thường trú cung cấp những thông tin cơ bản về kỳ thi, có nghĩa là thi vào thời gian nào, tại đâu, hết bao nhiêu tiền, bài thi gồm nội dung gì, được thực hiện với những điều kiện nào và tại đây cũng có thông tin cơ bản về việc xin thường trú tại Cộng hòa Séc. Trên các trang điện tử này bạn có thể làm thử bài thi mẫu và có thể tải về những thông tin khác nhau và tài liệu ôn thi.