Aktuality

<  Stránka 2   >

17. 12. 2013
Na webových stránkách v sekci Termíny zkoušky 2014 byly zveřejněny termíny a pevně stanovené časy zkoušek pro rok 2014.
21. 11. 2013
Internetové stránky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství České republiky jsou v provozu na adrese http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/.
14. 12. 2012
Právě vyšla aktualizovaná verze příručky Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
14. 05. 2012
Na webových stránkách Čeština pro cizince je k dispozici nová podoba interaktivní modelové zkoušky, která respektuje současný formát zkoušky a ve které si zájemci o zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR mohou vyzkoušet své vědomosti a následně obdrží i vyhodnocení.
08. 11. 2011
Od 1. listopadu 2011 je všem uchazečům o zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR a učitelům připravujícím uchazeče na tuto zkoušku k dispozici nová příručka s názvem Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
11. 09. 2011
V listopadu 2011 bude tiskem vydána nová příručka ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
03. 01. 2011
Provoz na bezplatné telefonní lince byl dočasně pozastaven.
22. 12. 2010
Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) poskytují poradenskou a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny. V CPIC zřizovaných v roce 2010 budou jednotlivé služby postupně zaváděny. Aktuální nabídka služeb včetně časového rozvrhu je na webových stránkách jednotlivých center. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Veškeré informace o činnostech jednotlivých center najdete zde.
02. 08. 2010
Od 1. července 2010 platí pro organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR upravené pokyny. Formát zkoušky byl výrazně inovován.
26. 11. 2009

Dne 1. července 2009 zahájila činnost čtyři regionální Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, která se nacházejí v Ostravě, Pardubicích, Plzni a ve Zlíně.