Шинэ мэдээ

< Page 1   >

08. 02. 2017

Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад зориулсан чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү (А1 шалгалтын шинэ хэлбэр!)” гарын авлагын шинэ хувилбарыг эндээс татаж авч болно. Хэвлэсэн гарын авлага арваннэгдүгээр сараас тараагдана.

06. 09. 2016

2016 оны 10-р сард "БНЧУ-д байнга оршин суухад зориулсан чех хэлний шалгалтанд бидэнтэй хамт бэлдэнэ үү (А1 сорилын шинэ хэлбэр!)" шинэчилсэн гарын авлага хэвлэгдэн гарнЍ . Энэхүү гарын авлагыг авахыг сонирхож байвал Та яг одоо katerina.plainerova@nuv.cz хаяг руу хандаж, хүсэлтээ илгээнэ үү.

07. 01. 2016

АHXAAP, БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтыг 1-р сард зөвхөн 1-р сарын 20-нд авна! Шалгалтын хуваарь болон шалгалт авах сургуулиудын талаарх тодорхой мэдээллийг Шалгалтын хуваарь болон Шалгалт өгч болох сургуулиуд хэсгээс харна уу.

05. 11. 2015

Байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад зориулсан цахим хуудсанд БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний сорилын шинэ хэлбэр нийтлэгдлээ. Сорилын энэхүү хэлбэр нь 2016 оны 1-р сараас эхлэн хүчин төгөлдөр болж байна.

04. 11. 2015

Прага хот дахь Карлын их сургуулийн Хэл болон мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэнгийн(ÚJOP UK) Хлоубетин дахь салбарынБНЧУ-д байнга оршин суухад зориулсан чех хэлний шалгалт авах байр 2015. 6. 1-ндхаагдсаныг анхааруулж байна. Байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтыг энд авахгүй.

07. 10. 2015
2015 оны 9 дүгээр сараас эхлэн БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтыг сар тутам зөвхөн 3 сонгосон хуваариар авна. 
14. 06. 2015

2015 оны долоо, наймдугаар сард шалгалтын хуваарьт өөрчлөлт гарсныг анхааруулж байна. Лхагва гариг тутамд биш, харин зөвхөн доор дурдсан хуваариар шалгалт авна.

7 дугаар сарын 1, 8, 11, 29,

8 дугаар сарын 8, 12, 19, 26.

14. 05. 2012
Гадаадын иргэдэд зориулсан чех хэл вэб хуудсанд шалгалтын сүүлийн үеийн хэлбэрийг тусгасан бөгөөд БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалт өгөхийг хүсэгчид нь мэдлэгээ шалгаж, дараа нь үнэлгээ авч болох харилцан үйлдэл бүхий туршилтын шалгалтын шинэ хувилбар нийтлэгдлээ. Шалгалтын хувилбар нь цахим сүлжээнд идэвхтэй байгаа бөЍ өөд эндээс олж үзнэ үү.

08. 11. 2011

2011 оны 11дүгээрсарын 1-ээс БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд орохыг хүссэн хүн бүхэнд, энэхүү шалгалтанд бэлтгүүлж буй багш нарт зориулан “Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү” шинэ гарын авлагыг гаргалаа. Энэ нь чех хэлний шалгалтын загвар бүхийтовхимлын СД бичлэгтэй өргөтгөсөн хувилбар юм. Сонирхогчид цахим хэлбэрээр эндээс татаж авч болно.
Гарын авлага нь горилогч төдийгүй багш нарт шалгалтанд тодорхой бэлдэхэд туслах зорилготой юм. Мөн Бүгд Найрамдах Чех улсад шилжин суусан иргэдэд тусалдаг төрийн бус байгууллагын ажилтнууд мэдээлэл сурталчилгааны материал болгон ашиглаж болох юм.

11. 09. 2011
2011 оны 11-р сард БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд зориулсан шинэ Гарын авлага тараагдаж эхэлнэ. Энэ нь СД бичлэг нэмж хавсаргасан чех хэлний сорил тестүүдийн загвар бүхий товхимлын өргөтгөсөн хувилбар бөгөөд горилогч төдийгүй багш нарт ч шалгалтанд тодорхой бэлдэхэд туслах зорилготой юм. Сонирхогчид тус товхимлыг энэхүү вэб хуудаснаас цахим хэлбэрээр үзэж болно.