Byt – Jak rozumět oznámení

Video:Byt A1 - Jak rozumět oznámení
Téma: Bydlení
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost:  
Deskriptor:  
Konkretizace deskriptoru:  
Situace:  
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce:  
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence:  
Přepis scénáře videa: zde
Video:Byt A2 - Jak rozumět oznámení
Téma: Bydlení
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost:  
Deskriptor:  
Konkretizace deskriptoru:  
Situace:  
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce:  
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence:  
Přepis scénáře videa: zde