Cestování - Jak se orientovat v MHD

Video:Cestování A1 - Jak se orientovat v MHD
Téma: Cestování
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost:  
Deskriptor:  
Konkretizace deskriptoru:  
Situace:  
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce:  
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence:  
Přepis scénáře videa: zde
Video:Cestování A2 - Jak se orientovat v MHD
Téma: Cestování
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost:  
Deskriptor:  
Konkretizace deskriptoru:  
Situace:  
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce:  
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence:  
Přepis scénáře videa: zde