Татаж авах

 • Шалгалт өгч болох газрууд (PDF)
 • Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү (PDF)
 • Сорилын шинэ хэлбэр - Шалгалтын загварчилсан хувилбар бүхийтовхимол (2016) (PDF)
 • Шалгалтын загвар бүхий товхимол (2014, 2015) (PDF)
 • Шалгалт өгөх журам (PDF)
 • БНЧУ-ын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суух зөвшөөрөл хүсэх өргөдөлд бүрдүүлбэл зохих баримт материалууд (PDF)
 • Чех хэлний шалгалт үнэ төлбөргүй өгөх эрхийн бичгийн загвар (PDF)
 • Чех хэлний шалгалтанд бэлдэх арга зүй (PDF)
 • Ухуулах хуудас 2010 (PDF)
 • Ухуулах хуудас 2015 (PDF)
 • Мэдээллийн карт 2015 (PDF)
 • БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад шаардагдах чех хэлний шалгалт өгөх арван журам