Các địa điểm tổ chức kiểm tra

 

Trên bản đồ có tất cả các địa điểm tổ chức kiểm tra. Bằng việc nhấn điểm đỏ, anh/chị sẽ nhận được thông tin chi tiết về trường kể cả thông tin về địa điểm đăng ký kiểm tra. Anh/chị có thể phóng to bản đồ bằng việc nhấn hai lần hoặc bấm +/- trên thanh trái của bản đồ. Phóng to bản đồ, anh/chị sẽ nhìn thấy đầy đủ các trường ở địa bàn mình chọn.