Společnost - Jak se zeptat na ztracenou věc

Video:Společnost A1  - Jak se zeptat na ztracenou věc
Téma: Kontakt s majoritní společností
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost:  
Deskriptor:  
Konkretizace deskriptoru:  
Situace:  
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce:  
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence:  
Přepis scénáře videa: zde
Video:Společnost A2  - Jak se zeptat na ztracenou věc
Téma: Kontakt s majoritní společností
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost:  
Deskriptor:  
Konkretizace deskriptoru:  
Situace:  
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce:  
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence:  
Přepis scénáře videa: zde