Časté dotazy

1. Kde je možné získat Metodiku přípravy ke zkoušce z českého jazyka?

Metodika je dostupná na těchto stránkách v rubrice Ke stažení.

2. Je možné získat NOVÉ propagační letáky informující o změnách v Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince?

Leták si můžete stáhnout z těchto stránek, z rubriky Ke stažení, anebo můžete přes e-mail informační linky zažádat o zaslání vytištěných letáků přímo z NÚV. Letáky jsou k dispozici do rozebrání zásob.

3. Jak může naše jazyková škola získat akreditaci pro vykonávání zkoušky z českého jazyka? Jaká jsou pro to kritéria?

V současné době jsou oprávněny provádět zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt pouze ty instituce, které patří do rejstříku škol MŠMT, a dále vybraná vysokoškolská pracoviště. Seznam těchto institucí je dán vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 348/2008 Sb. a jeho rozšíření se zatím neplánuje.

4. Co znamená úroveň zkoušky A1?

Úrovně jednotlivých zkoušek z češtiny jako cizího jazyka odpovídají dělení úrovní jazykových znalostí z cizího jazyka podle SERRJ (Společný evropský rámec pro jazyky).

Úroveň A1 představuje tyto jazykové dovednosti: Žák se velmi jednoduchým způsobem zapojí do rozhovoru v nejběžnějších každodenních situacích, tj. ptá se a odpovídá na otázky týkající se jeho osoby, jeho bydliště, majetku, příbuzných a známých lidí

  • při návštěvě veřejných zařízení, pošty, při objednávání služby či jídla a při nákupech,
  • při styku s úřední osobou (formuláře, vývěsky),
  • při návštěvě zdravotního zařízení,
  • ve společenském styku (písemné i ústní pozvání, plakáty),
  • při ubytování, lokalizaci místa a při cestování veřejnou dopravou.

Více o zkoušce a jejím průběhu viz menu „Zkouška".