Video giảng dạy

Các video giảng dạy dành cho học tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai, nghĩa là cho người nước ngoàicần tiếng Séc trong mọi tình huống hàng ngày tại Cộng hoà Séc. Video giới thiệu những tình huống khi người nước ngoài giao tiếp chính thức với người bản địa. Mục đích của video là khuyến khích người nước ngoài giao tiếp bằng tiếng Séc ngay cả khi không phải tình huống mang tính chính thức. Điều này căn cứ vào thực tế là người nước ngoài không thể hội nhập tốt vào xã hội khi mối quan hệ không chính thức duy nhất họ có là chỉ sinh hoạt trong cộng đồng của họ.

Video gồm những chủ đề sau: Nhà ở (3 tình huống), Giải quyết tình huống khủng hoảng, Chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế (3 tình huống), Tiếp xúc với cảnh sát, Lao động-việc làm, Tại công sở, Đi lại, Môi trường xung quanh và thời tiết (2 tình huống), Tiếp xúc với người Séc (2 tình huống). Mỗi chủ đề có hai video, một video trình độ tiếng Séc A1, video thứ 2 ở trình độ A2. Hơn nữa, mỗi video có hai phiên bản, một phiên bản không có phụ đề tiếng Séc, phiên bản thứ 2 có phụ đề bằng tiếng Séc.

Výuková videa byla připravena, aby pomohla nácviku komunikativní interakce, a to jak v její poslechové, tak mluvené fázi. Konkrétní podněty a aktivity pro práci s videi najdou vyučující v připojených pracovních listech, které byly k vybraným videím vytvořeny. Postupně bude k dispozici ke každému z videí min. jeden pracovní list. Všechny pracovní listy jsou ve formátu doc a pdf a jsou opatřeny klíčem (Klíč A1Klíč A2). Editovatelný formát doc umožňuje učiteli si pracovní list modifikovat dle vlastní představy a potřeb studentů. Není tedy nutné, aby vyučující používali pracovní listy ve stávající podobě, pokud si stanoví jiný cíl hodiny, než který z pracovních materiálů vyplývá. Vyučující z nich mohou využít třeba jen jedno cvičení, které jim pro jejich účely poslouží. I z tohoto důvodu jsou pracovní listy primárně určeny pro učitele a nepředpokládá se, že by s nimi student pracoval samostatně bez předchozích instrukcí. K pracovním listům nepředkládáme podrobnou metodiku, ale spíše jen výběr nápadů a podnětů, které by měly vyučujícího motivovat k vlastní kreativitě. Pro práci s videi a pracovními listy se předpokládá již určitá předchozí zkušenost vyučujícího.

Chủ đề:

Bao nhiêu video được thực hiện và như thể nào?

Đã có 15 tình huống được quay, trong đó mỗi tình huống đều được quay với trình độ tiếng Séc A1 và trình độ A2. Tất cả là 30 video. Tại hai phiên bản có trình độ khác nhau cho thấy là người sử dụng ngôn ngữ tự lập hơn khi trình độ ngôn ngữ tăng. Càng tự lập bao nhiêu thì chi phí cho trợ giúp ngôn ngữ của người nước ngoài giảm đi bấy nhiêu và đồng thờikhả năng hội nhập vào xã hội bản địa của người đó cũng tăng theo. Mục tiêu của video là khích lệ người nước ngoài vượt qua e ngại khi giao thiệp với người Séc, dạy họ có thể học ngoại ngữ như thế nào và làm thế nào để bù đắp cho sự hiểu biết chưa đầy đủ về ngôn ngữ.   

Chủ đề của video là gì? 

Các video giới thiệu những tình huống khi người nước ngoài giao tiếp chính thức với người bản địa. Video bao gồm những chủ đề sau: Nhà ở (2 tình huống), Giải quyết tình huống khủng hoảng, Chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế (3 tình huống), Tiếp xúc với cảnh sát, Lao động- việc làm, Tại công sở, Đi lại, Môi trường xung quanh và thời tiết, Tiếp xúc với người Séc. 

Các chủ đề đều xét đến nhu cầu của nhóm mục tiêu người nước ngoài đang xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Ví dụ ở chủ đề Nhà ở, người nước ngoài không đi ở trong khách sạn, mà giải quyết vấn đề với chủ nhà. Ở chủ đề Lao động-việc làm, hai người đổi ca làm vì phải đi kiểm tra tiếng Séc và các câu hỏi về từng mục trong tờ khai của công sở

Video được tạothế nào?

Ý tưởng làm video dựa trên tài liệu tên là Tài liệu tham khảo mô tả tiếng Séc phục vụ cho việc kiểm tra tiếng Séc để được vĩnh trú tại Cộng hoà Séc – trình độ A1 và A2. Khi làm video, chúng tôi cũng dựa theo nhu cầu ngôn ngữ thực sự của người nước ngoài và kinh nghiệm của các tác giả của video trong việc dạy người nước ngoài tại các khoá học tiếng Séc..

Video dành cho ai?

Video dành cho việc dạy người nước ngoài, những ai sử dụng tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai, tức là họ cần tiếng Séc trong mọi tình huống hàng ngày tại Cộng hoà Séc. Video dành cho các giảng viên khóa tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai.

Tại sao nên đưa video vào các buổi học?

Video giới thiệu toàn bộ những tình huống giao tiếp thực tế cho người nước ngoài và như vậy người nước ngoài có thể làm quen với cấu trúc ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ thể, kể cả ngữ cảnh xã hội-văn hoá.

Người nước ngoài có thể xem và nghe những người khác nói và thấy được kiểu nói của người nói. Video rõ ràng và dễ hiểu cho tất cả người nước ngoài, bất kể trình độ tiếng Séc của họ. Video rõ ràng cả trong trường hợp người nước ngoài học tiếng Séc trong khoá học không dùng ngôn ngữ trung gian. Vìđược xem ngữ cảnh cụ thể nên không cần phải giới thiệu ngữ cảnh đó bằng lời nữa –điều này nhiều khi không chỉ đối với sinh viên mới bắt đầu họcrất khó khăn hoặc thậm chí là không thể học nếu không có ngôn ngữ trung gian

Video giới thiệu một số tình huống khó mô phỏng trong buổi học, và cũng vì không được minh họa trong sách giáo khoa.

Thêm nữa, trong mỗi tình huống giao tiếp, người nước ngoài có thể học được nhiều kỹ năng giao tiếp khác nhau, nghĩa là có thể sử dụng video trong khuôn khổ nhiều chủ đề khác nhau. Video được làm không chỉ trên cơ sở chủ đề /tại hiệu thuốcthuốc, đơn thuốc, nhịn ăn khi đi khám, viêm mũi, ho/, mà còn trên cơ sở chức năng ngôn ngữ /yêu cầu, truy vấn, xin lỗi,  cảm ơn, xác minh thông tin/.

Đối với các sinh viên, video làm cho buổi học của họ thêm phong phú. Đồng thời video thúc đẩy các sinh viên năng động hơn trong một khoảng thời gian và giới thiệu cho họ môi trường Séc.

Video có thể sử dụng trong việc tập luyện cách giao tiếp mà người nước ngoài có thể tận dụng trong nhiều tình huống giao tiếp hàng ngày (yêu cầu, xin lỗi, xác minh lại xem đã hiểu chưa v. v.) trong ngữ cảnh thực tế. Đồng thời, video cũng giúp đỡ các sinh viên hiểu sâu hơn về giáo dục liên văn hoáhọ có thể làm quen với các cử chỉ điển hình và thói quen thường có trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

Một trong những mục tiêu của video là chỉ ra rõ rằng nếu đối tác không sẵn sàng  giao tiếp thì với trình độ A1 rất khó để hiểu nhau và rằng người bản xứ cũng phải được trợ giúp đỡ để giao tiếp được thành cộng.

Jak nakládat s videem a pracovními listy ve výuce?

  • Učitel by se měl nejprve seznámit s obsahem a scénářem videa. Velkým pomocníkem k pochopení účelu videa je tabulka uvádějící, co video v jazyce konkrétně rozvíjí;
  • Než učitel video a pracovní list ve výuce zapojí, musí si přesně stanovit výukový cíl a proč dané video ve výuce zapojuje;
  • Studenti musejí vědět, proč dané video sledují, a dostat k němu jasně zadané úkoly;
  • Je vhodné vždy zapojit aktivity před, během a po sledování videa;
  • V úvodní fázi by měli studenti získat představu o tom, čeho se bude video týkat, jaká mohou mít očekávání, seznamují se s potenciálně novou slovní zásobou, kterou později uslyší, a vysvětlí si klíčová slova a fráze, s nimiž budou později pracovat. Je totiž nezbytné předejít frustraci studenta z neporozumění a složitosti textu, které ve videu zazní, což opět souvisí s dobrým plánem výuky a promyšlenými aktivitami.