Video thông tin - kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc

Video thông tin về kiểm tra tiếng Séc dành cho các người nước ngoài xin giấy phép vĩnh trú tại Cộng hoà Séc và chuẩn bị đi kiểm tra tiếng Séc. Video hướng dẫn người nước ngoài trong toàn bộ quá trình mà mục tiêu vượt qua kỳ thi và nhận được Giấy chứng nhận trình độ tiếng Séc (Osvědčení o znalosti českého jazyka). Chứng chỉ này là điều kiện quan trọng để được vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Vừa hiện đại vừa thân thiện, video giới thiệu về các thông tin cơ bản liên quan tới kiểm tra, nhất là:

  1. những điều cần biết trước khi kiểm tra,
  2. đăng ký kiểm tra ở đâu và như thế nào,
  3. bài kiểm tra diễn ra như thế nào, 
  4. anh/chị được biết kết quả bài kiểm tra như thế nào

Video dài gần 16 phút. Video thuyết minh bằng tiếng Séc, trừ những đoạn hội thoại giữa người nước ngoài với nhau. Video có hai phiên bản, một có phụ đề bằng tiếng Séc, một không có phụ đề. Trong video tất cả các thông tin cần thiết liên với kiểm tra và các liên hệ hữu ích.