Byt - Jak řešit problém s majitelem bytu

Video:Byt A1 - Jak řešit problém s majitelem bytu
Téma: Bydlení
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže si zařídit prostřednictvím ústní komunikace věci související s jeho / jejími běžnými potřebami nebo se dotázat na různé potřebné informace.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže si zařídit některé věci ohledně bydlení.
Situace: Dokáže vyřídit s majitelem závadu v bytě.
Obecné pojmy: Stav věci, cena
Spedifické pojmy: Domácí spotřebiče a vybavení a jejich závady.
Jazykové funkce: Faktická informace
Jazykové prostředky: ---
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDF, DOCX
Video:Byt A2  – Jak řešit problém s majitelem bytu
Téma: Bydlení
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže si zařídit prostřednictvím ústní komunikace věci související s jeho / jejími běžnými potřebami nebo se dotázat na různé potřebné informace.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže si zařídit některé věci ohledně bydlení.
Situace: Dokáže vyřídit s majitelem závadu v bytě.
Obecné pojmy: Stav věci, cena
Specifické pojmy: Domácí spotřebiče a vybavení a jejich závady
Jazykové funkce: Faktická informace, žádost o pomoc, výtka, ujištění
Jazykové prostředky: ---
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX