Práce - Jak si vyměnit směnu

Video:Práce A1 – Jak si vyměnit směnu
Téma: Práce
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost: Ústní interakce 
Deskriptor: Dokáže si ve známých každodenních situacích jednoduchým způsobem vyměňovat informace s komunikačním partnerem.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže si vyměňovat informace v pracovní oblasti.
Situace: Dokáže si vyměnit pracovní směnu s kolegou / s kolegyní v práci.
Obecné pojmy: Časové úseky
Specifické pojmy: Práce, zkouška
Jazykové funkce: Neformální pozdrav, zjišťování faktické informace 
Jazykové prostředky: ---
Sociokulturní kompetence: Tykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDF DOCX
Video:Práce A2 – Jak si vyměnit směnu
Téma: Práce
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost: Ústní interakce 
Deskriptor: Dokáže si ve známých každodenních situacích jednoduchým způsobem vyměňovat informace s komunikačním partnerem.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže si vyměňovat informace v pracovní oblasti.
Situace: Dokáže si vyměnit pracovní směnu s kolegou / s kolegyní v práci.
Obecné pojmy: Časové úseky
Specifické pojmy: Práce, zkouška
Jazykové funkce: Neformální pozdrav, neformální oslovení, zjišťování faktické informace, potvrzení informace
Jazykové prostředky: ---
Sociokulturní kompetence: Tykání, neformální pozdrav 
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDF DOCX