Түншүүд

  • Дотоод яам (www.mvcr.cz)
  • Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам (www.msmt.cz)
  • Прага хот дахь Сурган хүмүүжүүлэх эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (www.nuv.cz)

Бүгд Найрамдах Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр гадаад иргэд оршин суухтай холбоотой асуулт гарвал Гадаад иргэдийн цагдаагийн албаны захиргаанаас ажиллуулдаг лавлах утас руу ярина уу. Тус лавлах утаснаас зөвхөн чех хэлээр асууж болно.

Дотоод яамны лавлах утас:  974 832 418, 974 832 421

Лавлах утасны ажиллах хуваарь: даваа - баасан   8:00 - 15:00