S ohledem na nařízení vlády o vyhlášení karantény pro celou Českou republiku se termín zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt dne 25. 3. 2020 ruší.

Místa vydávající poukazy

Poukaz je cizinci vydáván zdarma (na základě jeho prohlášení, že má v úmyslu požádat o povolení k trvalému pobytu) na některém z pracovišť Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky: