Místa vydávající poukazy

Poukaz je cizinci vydáván zdarma (na základě jeho prohlášení, že má v úmyslu požádat o povolení k trvalému pobytu) na některém z pracovišť Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky: