Modelové situace

Referenční popis češtiny definuje okruh 14 témat pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice.

Jedná se o tato témata:
1. Osobní údaje, rodina a životopis,
2. Bydlení,
3. Stravování,
4. Denní režim,
5. Volný čas a zábava,
6. Práce,
7. Zdravotní péče, zdravotní pojištění,
8. Nakupování a služby,
9. Cestování,
10. Vzdělávání,
11. Styk s úřady,
12. Styk s policií a složkami záchranného systému,
13. Okolní prostředí a počasí,
14. Kontakt s majoritní společností.


Témata v rámci jednotlivých řečových dovedností a úrovní A1 a A2 se dále dělí na modelové situace. Konkrétní modelové situace neboli scénáře jsou důležitým nástrojem pro výuku migrantů. Modelová situace umožňuje spojit jazykovou výuku s reálným světem. Uvedené scénáře více méně představují začlenění určitých modelových životních situací z praxe přímo do vyučování (např. jak si mám koupit a jak mám užívat lék na předpis). Při učení jazyku scénáře poskytují přesný kontext užití jazyka, který je sice simulovaný, ale potenciálně reálný. Poskytují naprosto konkrétní a přesný rámec k realizaci jednotlivých dovedností.


TémaDovednostÚroveň
Zvolte nějaké téma.