СД хуулах заавар

Гарын авлагын СД-г хуулах заавар

 1. хуулах программыг эндээс татаж авна уу
 2. суулгалтыг эхэлж, зурган зааврын дагуу үргэлжлүүлнэ үү
 3. 3. доорх СД эмхтгэлүүдийг татаж, компьютертээ хадгална уу

  CD1-1
  CD1-2
  CD2-1
  CD2-2

 4. программыг нээж, хоосон СД-г оруулсны дараа зааврын дагуу хуулна уу