Hướng dẫn ghi CD của cẩm nang

Hướng dẫn ghi CD của cẩm nang

 1. hãy tải về chương trình ghi đĩa cd tại đây
 2. hãy nhấp vào phần cài đặt và thực hiện theo hướng dẫn bằng hình ảnh
 3. hãy tải về những tệp tin audio CD và lưu vào máy tính

  CD1-1
  CD1-2
  CD2-1
  CD2-2

 4. hãy mở chương trình, cho đĩa CD trống vào máy tính và ghi CD theo những bước sau