Hướng dẫn dành cho thí sinh

Hướng dẫn dành cho THÍ SINH đi kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc có hiệu lực từ ngày 1 tháng giêng 2016.

TRƯỚC KHIKIỂM TRA


A) Các kỳ kiểm tra được quy định trên toàn quốc

Trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hoà Séc, kiểm tra tiếng Séc được tiến hành vào ngày thứ tư vàngày thứ bảy thứ hai trong tháng (trừ những ngày lễ). Trường hợp ngày lễ của CH Séc rơi vào thứ tư hoặc vào ngày thứ bảy thứ hai trong tháng, kiểm tra sẽ được tổ chức vào ngày thứ năm thay cho thứ tư, hoặc vào ngày thứ bảy tiếp theo thay cho thứ bảy thứ hai trong tháng.

Thời điểm, giờ kiểm tra lẫn đề bài cho thời điểm và giờ liên quan đươc do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao quy định. Thời gian kiểm tra tính từ khi bắt đầu bài kiểm tra và được quy định như sau:

- thứ tư tuần lẻ từ 9:00 đến 10:00 giờ;
- thứ tư tuần chẵn từ 13:00 đến 14:00 giờ;
- thứ bảy từ 9:00 đến 10:00 giờ.

Các cuộc kiểm tra bắt đầu vào trong khuôn khổ giờ nêu trên. Có thể cập nhật thông tin về giờ bắt đầu kiểm tra chính xác và về các kỳ kiểm tra đang có tại từng đơn vị kiểm tra cụ thể mà thí sinh đăng ký.

B) Ai có thể đăng ký

Thí sinh là những người muốn xin vĩnh trú tại CH Séc. Người có thể đăng ký là người:

a) có Phiếu đăng ký kiểm tra miễn phí do Bộ nội vụ cấp,

hoặc

b) đã trả cho lệ phí kiểm tra tại đơn vị kiểm tra mà mình đăng ký.

C) Đăng ký kiểm tra ở đâu, bao giờ và như thế nào

Thí sinh có thể đăng ký trực tiếp, gọi điện hoặc gửi email cho một trong những đơn vị tổ chức kiểm tra. Thông tin về các đơn vị này và liên lạc được nêu trongphần Các địa điểm tổ chức kiểm traNgoài ra, các cơ quan cấp tỉnh của Cục chính sách tỵ nạn và di trú thuộc Bộ nộ vụ (www.mvcr.cz), nơicấp Phiếu đăng ký cho thí sinh, cũng có thể cấp thông tin về các địa điểm tổ chức kiểm tra.

Thí sinh sẽ đăng ký kiểm tra ở nơi mình chọn kịp thời, muộn nhất là 2 ngày trước kỳ kiểm tra. Không thể đăng ký muộn hơn! Khi đăng ký thí sinh thông báo các dữ liệu sau: tên họ, giới tính, quốc tịch, địa chỉ cư trú, ngày sinh và nơi sinh. Đồng thời, trong trường hợp đi kiểm tra lần đầu, thí sinh phải trình bản chính của Phiếu đăng ký. Thí sinh có yêu cầu đặc biệt phải trình giấy bác sĩ hoặc chứng từ khác mà chứng giải khuyết tật của thí sinh. Nếu thí sinh không đăng ký trực tiếp, chúng tôi khuyến cáo nên trình hoặc gửi bản sao của Phiếu đăng ký qua bưu điện hoặc bằng e-mail.

Khi đăng ký kiểm tra, thí sinh được ngườitổ chứccho thí sinh biết thời điểm kiểm tra.

D) Lệ phí kiểm tra

Nếu trình Phiếu đăng ký kiểm tra tiếng Séc miễn phí, thí sinh được làm bài kiểm tra miễn phí một lần. Nếu đi kiểm tra lại, thí sinh phải trả lệ phí là 1.500 Kč. Lệ phí này phải được trả trước khi làm bài kiểm tra. 

E) Các bài kiểm tra

Cuộc kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc có hai phần: kiểm tra viết và kiểm tra miệng. Phần kiểm tra viết có ba phần: đọc, nghe và viết và kéo dài khoảng 80 phút. Chú ý - thời gian đó chỉ là thời gian làm bài. Cả buổi kiểm tra kể cả đăng ký và nghỉ giải lại có thể sẽ lâu hơn. Thí sinh phải đạt được ít nhất 36 trong tổng số 60 điểm thì đỗ trong phần bài viết.

Nếu đạt được phần kiểm tra viết, thí sinh sẽ tiếp tục phần kiểm tra miệng luôn trong ngày. Phần này thử trình độ nói và kéo dài 10 phút. Thí sinh phải đạt được ít nhất 12 trong tổng số 20 điểm thì đỗ.

Bài kiểm tra mẫu (Kiểm tra mẫu tương tác) có trên trang web này. Đơn vị kiểm tra, các cơ quan cấp tỉnh của Cc chính sách tỵ nạn và di trú thuộc Bộ nội vụ (www.mvcr.cz) và các Trung tâm hỗ trợ hoà nhập người nước ngoài có các đề bài của đề bài kiểm tra đã được in sẵn.

Những ai muốn tham gia kiểm tra có thể xem cẩm nang mới là Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Để biết thêm, xem phần Cuốn cẩm nang.

NGÀY KIỂM TRA

 • Khi đăng ký, thí sinh phải trình hộ chiếu, giấy phép cư trú (bao gồm nơi cư trú đã đăng ký) và bản chính của Phiếu đăng ký (nếu đi kiểm tra lần đầu tiên).
 • Thí sinh ký tờ điểm danh.
 • Thí sinh đến kiểm tra muộn sẽ không được cho làm bài vào ngày đó và phải thỏa thuận với đơn vị tổ chức về lần khác.
 • Khi đăng ký, thí sinh sẽ được nhận thẻ có số báo danh của mình. Trong thời gian kiểm tra, thí sinh sẽ dùng số ấy.
 • Sau khi vào phòng kiểm tra, giám thị sẽ đưa thí sinh đến chỗ ngồi. Thí sinh phải đặt hộ chiếu và thẻcó số báo danh lên bàn. Trong suốt thời gian làm bài viết, hai cái đó phải luôn ở trên bàn.
 • Trong phòng kiểm tra, thí sinh phải tắt điện thoại của mình.
 • Thí sinh phải để túi, sách, từ điển, vở, máy ghi, điện thoại và những đồ cá nhân của mình sang ở nơi mọi người đều nhìn thấy nhưng không ở gần thí sinh.
 • Trong thời gian làm bài viết, thí sinh không được đi ra ngoài, vì thếchúng tôi khuyến cáo nên đi vệ sinh trước khi bài viết bắt đầu.
 • Thí sinh được vào phòng kiểm tra chỉ sau khi có hướng dẫn của người tổ chức.
 • Sau khi làm xong phần viết, thí sinh nộp tất cả các tài liệu (ở đây là câu trả lời và đề bài) và thẻ báo danh.
 • Trong phần kiểm tra viết, thí sinh sẽ được thông báo thời gian và địa điểm được nhận kết quả của bài kiểm tra viết đó.
 • Thí sinh không đạt phần kiểm tra viết có thể đăng ký kiểm tra lại trong những kỳ kiểm tra sau. Cho mỗi lần kiểm tra lại, thí sinh phải trả phí.
 • Thí sinh đạt phần kiểm tra viết sẽ được báo số thứ tự để vào phần kiểm tra miệng. Người có nhu cầu đặc biệt, phụ nữ đang có mang v. v. sẽ được ưu tiên kiểm tra miệng trước.
 • Nhân viên tổ chức sẽ thông báo cho thí sinh biết thời gian và địa điểm kiểm tra miệng của thí sinh. Thí sinh phải đến đúng giờ quy định.
 • Trước khi vào phòng kiểm tra miệng, thí sinh trình hộ chiếu của mình và lại được nhận thẻ báo danh.
 • Sau khi kiểm tra miệng, thí sinh sẽ chờ kết quả.

SAU BÀIKIỂM TRA 

 • Thí sinh đạt phần kiểm tra miệng sẽ được cấp Giấy chứng nhận về trình độ tiếng Séc.
 • Thí sinh kiểm tra miệng không đạt có thể được kiểm tra lại.Thí sinh phải trả phí cho mỗi lần kiểm tra lại.
 • Trong trường hợp thí sinh muốn đi kiểm tra lại tại đơn vị mà mình đã làm bài lần trước, chúng tôi khuyến cáo nên đăng ký lại ngay sau lần kiểm tra.
 • Xin mọi thí sinh lưu ý là căn cứ vào điều lệ kiểm tra, sau khi nộp bài kiểm tra, thí sinh không được xem lại các tài liệu về kiểm tra nữa (ví dụ: đề bài và các câu trả lời)!