Referenční popis češtiny

Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016)

Představujeme Vám referenční popis češtiny. Jedná se o upravené vydání Referenčního popisu češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2, které vychází z elektronické verze příručky publikované Národním ústavem pro vzdělávání v roce 2014 Referenční popis 2014. Pro nové vydání byla přepracována 2. kapitola a dílčím způsobem upraveny další části.

Publikace s názvem Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis může sloužit jako základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. Hlavním cílem Popisu je vymezit konkrétní jazykový obsah zkoušek z češtiny pro migranty, aby bylo možné zajistit opakovatelnost a reprodukovatelnost jejich výsledků a zároveň přizpůsobit tyto zkoušky jazykovým potřebám migrantů. 

Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016)

Součástí publikace je samostatná příloha s názvem Soupis lexikálních jednotek úrovně A1, A2, která shrnuje veškeré příslušné lexikální jednotky abecedně přiřazené k úrovním A1 nebo A2.

Soupis lexikálních jednotek nabízíme rovněž v interaktivní online podobě. V soupisu je možné vyhledávat podle konkrétního výrazu nebo podle zadaných kritérií.

Soupis lexikálních jednotek úrovně A1, A2

Referenční popis vymezuje 14 témat a z nich vyplývající modelové situace.