RELANG seminář

Relang seminář – 26.-28. března 2014, Praha

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy a Evropské komise se 26. – 28. 3. 2014 uskutečnil v Praze seminář, kde byli pozvaní experti seznámeni s principy správného jazykového testování ve vztahu ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky byl vytvořen právě Radou Evropy a definuje šest jazykových úrovní od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší C2, přičemž úrovně A odpovídají znalostem uživatele základů jazyka, úroveň B znalostem samostatného uživatele a úroveň C znalostem zkušeného uživatele. V posledních letech se tento systém stává normou, které rozumí studenti, učitelé, tvůrci jazykových kurzů a zkoušek, vzdělávací instituce i zaměstnavatelé napříč celou Evropou. 

Třídenní seminář byl financován iniciativou Relang (Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency: promoting quality assurance in education and facilitating mobility), která se zaměřuje na pomoc vzdělávacím institucím, které připravují a organizují jazykové zkoušky právě v souladu se Společným evropským referenčním rámcem. Akci připravilo Evropské středisko pro moderní jazyky  ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci společného projektu „Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning“.

Zde můžete najít program, více informací o semináři a další užitečné odkazy:

http://www.ecml.at/

http://relang.ecml.at/en-us/Home

Prezentace pro účastníky semináře a fotografie ze semináře naleznete zde