Společnost - Jak se zeptat na ztracenou věc

Video:Společnost A1  - Jak se zeptat na ztracenou věc
Téma: Kontakt s majoritní společností
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže adekvátně komunikačně reagovat na situace v rámci běžného společenského styku.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže používat jednoduché zdvořilostní formule v každodenních situacích.
Situace: Dokáže se zeptat na ztracenou věc.
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy: Komunikace s majoritní společností 
Jazykové funkce: Pozdrav, upoutání pozornosti
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX
Video:Společnost A2  - Jak se zeptat na ztracenou věc
Téma: Kontakt s majoritní společností
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže adekvátně komunikačně reagovat na situace v rámci běžného společenského styku.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže používat jednoduché zdvořilostní formule v každodenních situacích.
Situace: Dokáže se zeptat na ztracenou věc.
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy: Komunikace s majoritní společností 
Jazykové funkce: Pozdrav, upoutání pozornosti, omluva.
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX