Společnost - Jak vyjádřit kompliment

Video:Společnost A1 - Jak vyjádřit kompliment
Téma: Okolní prostředí a počasí
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže při rozhovoru s partnerem /partnerkou jednoduchými jazykovými prostředky vyjadřovat oblibu, preference nebo různé emoce.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže při rozhovoru s partnerem /partnerkou jednoduchými jazykovými prostředky vyjadřovat, co se mu líbí nebo nelíbí.
Situace: Vyjádření komplimentu
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce: Vyjádření obliby, popírání obliby, vyjádření pochvaly, přijetí pochvaly.
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX
Video:Společnost A2 - Jak vyjádřit kompliment
Téma: Okolní prostředí a počasí
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost: Ústní interakce 
Deskriptor: Dokáže při rozhovoru s partnerem /partnerkou jednoduchými jazykovými prostředky vyjadřovat oblibu, preference nebo různé emoce.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže při rozhovoru s partnerem /partnerkou jednoduchými jazykovými prostředky vyjadřovat, co se mu líbí nebo nelíbí.
Situace: Vyjádření komplimentu
Obecné pojmy:  
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce: Vyjádření obliby, popírání obliby, vyjádření pochvaly, přijetí pochvaly.
Jazykové prostředky:  
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX