Kỳ kiểm tra

Thí sinh có thể được kiểm tra tiếng Séc trên toàn lãnh thổ Cộng hoà Séc, vào thứ tư hàng tuần, hoặc vào các thứ bảy thứ hai trong tháng. Đơn vị kiểm tracó thể tiến hành kiểm tra vào những kỳ kiểm tra nêu dưới đây.

Giờ kiểm tra được quyđịnh như sau:

  • Thứ tư tuần lẻ từ 9:00-10:00 giờ
  • Thứ tư tuần chẵn từ 13:00-14:00 giờ
  • Thứ bảy từ 9:00-10:00 giờ
Cuộc kiểm tra bắt đầu vào trong khuôn khổ giờ nêu trên. Có thể cập nhật thông tin về giờ bắt đầu kiểm tra chính xác và về các kỳ kiểm tra đang có tại từng đơn v kiểm tra cụ thể mà thí sinh đăng ký.

Đăng ký thăm gia kiểm tra thế nào?
Thí sinh có thể đăng ký kiểm tra muộn nhất là 2 ngày trước kỳ kiểm tra tại một trong những đơn v kiểm tra:
  • trưc tiếp,
  • gọi điện thoại,
  • gửi fax hoặc email
Xem thông tin về các đơn v kiểm tra và liên lạc tại đây.

2020

Tháng bảy
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9-10 h
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
13-14 h
23
24
25
26
27
28
29
30
31