Učebnice a další literatura

Seznam učebnic a dalších materiálů vhodných pro výuku českého jazyka pro cizince a pro přípravu ke zkoušce.

 Základní literatura:

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana, IVANOVOVÁ, Darina: Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2007.
 • CVEJNOVÁ, Jitka: Česky, prosím (učebnice, která se striktně drží popisu úrovně A1) Praha: Karolinum, 2008.
 • CVEJNOVÁ, Jitka: Česky, prosím I. Praha: Karolinum, 2013.
 • CVEJNOVÁ, Jitka: Česky, prosím Start (přípravná učebnice a písanka). Praha: Karolinum, 2011.
 • HÁDKOVÁ, Marie: Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2. Praha: MŠMT, 2005 (učebnice a metodika).
 • HOLÁ, Lída, BOŘILOVÁ, Pavla: Čeština expres 1 (A1/1), Praha: Akropolis, 2011.
 • HOLÁ, Lída: Česky krok za krokem 1: Czech Step by Step. Praha: Akropolis, 2016.
 • Kolektiv: Manuál pro učitele ČJ pro cizince bez znalosti latinky 1, 2, 3. Praha: Člověk v tísni - Varianty, 2005 (ke stažení: www.varianty.cz).
 • MATULA, Ondřej: Český den (učebnice a manuál navazující na Manuál pro učitele ČJ pro cizince bez znalosti latinky), Praha: Člověk v tísni - Varianty, 2007 (ke stažení: www.varianty.cz).
 • NÝVLTOVÁ, Dana, PINKOVÁ, Jitka: Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II (učebnice, manuál pro učitele, gramatické tabulky, celkový slovník). Praha: Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008 (úroveň A1+).
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora a kol: Česky v Česku I, II (učebnice a manuál pro učitele). Praha: Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.
 • ŠTINDL, Ondřej: Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008 (s CD).
Doporučené učebnice a materiály:
 • ANDRÁŠOVÁ, Hana, PODEPŘELOVÁ, Alena a kol: Na cestě za češtinou (Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka). Praha: Klett, 2008.
 • BISCHOFOVÁ, Jana, HRDLIČKA, Milan: Sociokulturní minimum pro azylanty. Praha, nedatováno.
 • ČECHOVÁ, Elga, TRABELSIOVÁ, Helena: Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002 (+ další jazykové mutace: RJ, NJ, FJ, PJ...).
 • DAVIES, Bruce, HEJDUKOVÁ, Jana: 401 Czech Verbs. Praha: Bruce Davies, 2006.
 • HUKOVÁ Petra, NGUY GIANG LINH, KOCOUREK Jiří: Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi. Praha: Klub Hanoi, 2010.
 • KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ, Vlaďka.: Žijeme v Česku, umíme česky!. Praha: Aladin Agency, 2013, 2017.
 • NGUYEN QUYET TIEN: Jak se učit česky rychle a efektivně 1. a 2. díl, Praha: NGUYEN QUYET TIEN, 2009.
 • REŠKOVÁ, Ivana, PINTAROVÁ, Magdaléna: Communicative Czech - Elementary Czech. Brno: Ivana Rešková, 2006 (učebnice a workbook a CD).
 • VYČICHLOVÁ, Hana: Ano, učím se česky. Pardubice: Most PRO, o.p.s., 2013.