Časté dotazy

Шалгалтын зуны хуваарьт гарах өөрчлөлт

14.6.2015

2015 оны долоо, наймдугаар сард шалгалтын хуваарьт өөрчлөлт гарсныг анхааруулж байна. Лхагва гариг тутамд биш, харин зөвхөн доор дурдсан хуваариар шалгалт авна.

7 дугаар сарын 1, 8, 11, 29,

8 дугаар сарын 8, 12, 19, 26.

2015 оны есдүгээр сараас сард зөвхөн 3 удаа шалгалт авна! Тодорхой хуваарийг Шалгалтын хуваарь хэсгээс харна уу. Бусад мэдээллийг тус цахим хуудаснаас аваарай.