Od 1. 1. 2009 vyřizují povolení k trvalému pobytu cizinců Krajská pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

27. 07. 2009

S účinností od 1. 1. 2009 převzal Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky činnost příslušných útvarů Cizinecké policie v agendě trvalých pobytů a nadále řeší:

  • žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky,
  • úkony související s prodlužováním platnosti průkazů o povolení k pobytu cizinců s povoleným trvalým pobytem na území ČR,
  • hlášení změn v rámci již povolených travalých pobytů,
  • žádosti o vydání cizineckého pasu cizinců s povoleným trvalým pobytem, kteří z důvodů na své vůli nezávislých nemohou získat cestovní pas státu, jehož mají státní občanství,
  • zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu v řízení zahájeném na žádost cizince nebo z moci úřední.

K vyřizování těchto záležitostí byla zřízena Krajská pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Jejich seznam, adresy a úřední hodiny naleznete na těchto stránkách nebo stránkách Ministerstva vnitra ČR. Orientační mapa s umístěním krajských pracovišť v rámci České republiky je k dispozici zde.

Řízení o žádostech o povolení k trvalému pobytu, zahájená před datem 1. 1. 2009, budou dokončena podle dosavadních právních předpisů, tedy na příslušných útvarech Cizinecké policie.