Časté dotazy

Намрын шалгалтын хуваарийн өөрчлөлт

7.10.2015
2015 оны 9 дүгээр сараас эхлэн БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтыг сар тутам зөвхөн 3 сонгосон хуваариар авна. 

Өөрөөр хэлбэл сар бүрийн хоёр лхагва ба нэг бямба гаригт гэсэн үг. Шалгалтын тодорхой хуваарийг Шалгалтын хуваарь хэсгээс харна уу.