Centra na podporu integrace cizinců v dalších čtyřech krajích

26. 11. 2009

Dne 1. července 2009 zahájila činnost čtyři regionální Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, která se nacházejí v Ostravě, Pardubicích, Plzni a ve Zlíně. 

Tato Centra, která jsou spolufinancována z Evropského integračního fondu, mají za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční spolupráci relevantních subjektů na poli integrace cizinců z tzv. třetích zemí, kteří mají na území České republiky dlouhodobý nebo trvalý pobyt. V každém kraji jsou tak s nabídkou spolupráce osloveny zejména krajské a obecní úřady, cizinecká policie, státní a městská policie, úřady práce, finanční úřady, živnostenské úřady a další subjekty.

Nabídka služeb Center je široká. Cizinci v nich mohou vyhledat odborné a sociální poradenství, poradit se s právníkem, navštěvovat kurzy českého jazyka, a to i kurzy připravující na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt a sociokulturní kurzy, které jim přiblíží každodenní život v České republice. V prostorách Center je možné využít i zdarma dostupné připojení kinternetu a knihovnu, kde je nabídka tisku v anglickém, francouzském, ruském, ukrajinském, vietnamském a čínském jazyce. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Více informací naleznete na: www.integracnicentra.cz.