Lịch kiểm tra vào tháng 1 năm 2016

07. 01. 2016

CHÚ Ý! Vào tháng 1, kiểm tra tiếng Séc cho người nước ngoài xin vĩnh trú ở CH Séc chỉ được tổ chức đặc biệt một lần vào ngày 20 tháng 1! Thông tin cụ thể hơn về lịch kiểm tra và các trường tổ chức kiểm tra xem ở đây: Kỳ kiểm tra và Địa điểm tổ chức kiểm tra.

..