Прага хот дахь Карлын их сургуулийн Хэл болон мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэнгийн (ÚJOP UK) Хлоубетин дахь салбарын шалгалтын байр хаагдлаа

04. 11. 2015

Прага хот дахь Карлын их сургуулийн Хэл болон мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэнгийн(ÚJOP UK) Хлоубетин дахь салбарынБНЧУ-д байнга оршин суухад зориулсан чех хэлний шалгалт авах байр 2015. 6. 1-ндхаагдсаныг анхааруулж байна. Байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтыг энд авахгүй.

Уг шалгалтыг авч буй Карлын их сургуулийн Хэл болон мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэнгийн (ÚJOP UK) өөр төвүүдийг эндээс харна уу. Шалгалтыг БНЧУ-ын өөр газруудад мөн өгч болно.