2016 оны 1-р сарын шалгалтын хуваарь

07. 01. 2016

АHXAAP, БНЧУ-д байнга оршин суухад шаардагдах чех хэлний шалгалтыг 1-р сард зөвхөн 1-р сарын 20-нд авна! Шалгалтын хуваарь болон шалгалт авах сургуулиудын талаарх тодорхой мэдээллийг Шалгалтын хуваарь болон Шалгалт өгч болох сургуулиуд хэсгээс харна уу.

..