Rozhovor s cizinci

11. 11. 2009
Oslovili jsme náhodně vybrané cizince, kteří skládali zkoušku A1 pro trvalý pobyt a položili jim několik otázek, které se vztahují ke zkoušce z češtiny pro cizince. Odpovědi byly redakčně upraveny.

Odkud pocházíte a jak dlouho jste v České republice?

Cizinec 1: Pocházím zMakedonie a vČeské republice jsem 5,5 roku.
Cizinec 2: Jsem z Ukrajiny. V Česku bydlím už 5 let.
Cizinec 3: Pocházím z Kazachstánu, v České republice žiji o něco víc než 7 let.

Z jakého důvodu potřebujete povolení k trvalému pobytu?

Cizinec 1: Abych měla skoro stejná práva jako Češi, nemusela prodlužovat vízum každý rok a mít všude problémy, protože nemám trvalý pobyt.
Cizinec 2: Chci bydlet v Česku natrvalo.
Cizinec 3: V České republice plánuji dlouhodobý pobyt (10 let a delší).

Odkud jste se dozvěděl/a o nové podmínce (zkouška z češtiny) trvalého pobytu?

Cizinec 1: Od svých známých.
Cizinec 2: O zkoušce z češtiny jsem se dozvěděla z novin.
Cizinec 3: O nové podmínce mne informovala agentura, která pro mne povolení k trvalému pobytu vyřizovala.

Kolik času jste věnoval/a přípravě na zkoušku zčeského jazyka?

Cizinec 1: Žádný. Jenom jsem udělala test na internetu.
Cizinec 2: Přípravě na zkoušku z českého jazyka jsem nevěnovala žádný čas. Neměla jsem to zapotřebí. Pravidelně čtu v češtině, dívám se na české filmy. V práci hodně mluvím česky. Byla jsem si jistá, že to snadno zvládnu.
Cizinec 3: Na základě výsledku ukázkového testu jsem usoudila, že budu potřebovat 2 dny na přípravu. Výsledek zkoušky ukázal, že příprava byla dostatečná. 

Byla pro Vás zkouška zčeského jazyka pro trvalý pobyt obtížná? Co bylo pro Vás obtížné a co snadné?

Cizinec 1: Nebyla. Všechno bylo snadné.
Cizinec 2: Zkouška z českého jazyka pro mě nebyla obtížná. Všechno bylo snadné.
Cizinec 3: Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt pro mne byla docela jednoduchá. Nejvíc jsem si musela dávat pozor v písemné části zkoušky.

Jak využíváte češtinu ve Vašem životě?

Cizinec 1: Každý den během práce a všude, kde je zapotřebí.
Cizinec 2: Češtinu využívám všude. Chodím na nákupy, do práce, do kina, do bazénu atd. Čtu knihy, noviny. Dívám se na televizi. Bydlím v Česku, takže bez češtiny to prostě nejde. Hezký den.
Cizinec 3: Češtinu používám denně, a to převážně mluvenou.