Bản mới của cẩm nang hướng dẫn kiểm tra được phát hành!

06. 09. 2016

Vào tháng mười 2016, ̉m nang cập nhậ"Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (định dạng mới của bài kiểm traA1!)" sẽ được phát hành. Trường hợp anh/chị muốn được chúng tôi gửi cuốn cẩm nang này, hãy liên lạc với chúng tôi – ngay bây giờ! – tại địa chỉ katerina.plainerova@nuv.cz.

xx