Bản mới của cẩm nang hướng dẫn kiểm tra đã được công bố!

01. 11. 2016

Có thể tải bản mới của Cẩm nang "Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (dạng mới của bài kiểm tra A1!)" tại đây. Việc phân phát ấn phẩm sẽ tiến hành vào tháng 11. 

Phần ghi nói của các bài học có tại cổng điện tử này, phần Cẩm nang.