V souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření na základě vývoje epidemiologické situace v České republice se od termínu 20. května 2020 plně obnovuje poskytování zkoušky z českého jazyka za účelem získání trvalého pobytu v ČR.

Časté dotazy

Upravené vydání Referenčního popisu

8.12.2016

Upravené vydání Referenčního popisu češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 bylo zveřejněno a je dostupné v elektronické podobě na našem portálu Referenční popis češtiny.

Upravené vydání vychází z elektronické verze příručky publikované Národním ústavem pro vzdělávání v roce 2014. Pro nové vydání byla přepracována 2. kapitola a dílčím způsobem upraveny další části.

V případě zájmu o zaslání tištěné podoby, zašlete Váš požadavek na email katerina.plainerova@nuv.cz.