Гарын авлагын шинэ хувилбар нийтлэгдлээ

08. 02. 2017

Бидэнтэй хамт БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл авахад зориулсан чех хэлний шалгалтанд бэлдэнэ үү (А1 шалгалтын шинэ хэлбэр!)” гарын авлагын шинэ хувилбарыг эндээс татаж авч болно. Хэвлэсэн гарын авлага арваннэгдүгээр сараас тараагдана.

Дасгал тус бүрт зориулсан сонсох бичлэгийг Гарын авлага хэсгээс үзнэ үү.