Video thông tin về cuộc kiểm tra

15. 02. 2017

Hãy làm quen với video thông tin về kiểm tra tiếng Séc vừa mới được công bố trên trang web của chúng tôi. Video trước tiên là dành cho người nước ngoài đang xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc và chuẩn bị đi kiểm tra tiếng Séc. Video nói tiếng Séc và có hai phiên bản: phụ đề hoặc không phụ đề. Video bao gồm tất cả các thông tin quan trọng về kiểm tra và nhiều nguồn thông tin hữu dụng khác.

xx