Tài liệu quảng cáo năm 2017

21. 11. 2017

Chúng tôi xin thông báo cho các anh/chị biết rằng trên trang web liên quan tới vĩnh trú chúng tôi đã đăng tải một số tài liệu với một trong những mục đích là quảng bá cho video thông tin về kiểm tra tiếng Séc.

Cụ thể là những tài liệu: Áp phích thông tin 2017, Tờ rơi thông tin 2017 và Thẻ thông tin 2017 đều được dịch sang nhiều ngôn ngữ.

Anh/chị có thể tìm những tài liệu bằng ngôn ngữ khác trong phần Cho người nước ngoài/Tải về.