Publikace A2

13. 09. 2018

Na přelomu srpna a září 2018 byla vydána nová publikace Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2), která je dostupná v elektronické podobě na našem portále v sekci Publikace A2.

Publikace je určena široké veřejnosti, která přichází do styku s cizinci na úrovni A2 nebo i na nižší úrovni a potřebuje se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace by měla napomoci, aby si tato veřejnost vytvořila reálnou představu o jazykových schopnostech nerodilých mluvčích na úrovni A2, ale nabízí také vhodné postupy, jak překonávat jazykovou bariéru v kontaktu s cizinci.

Více informací naleznete zde.