Školicí semináře k Metodice výuky češtiny pro cizince

13. 11. 2008

Školicí semináře k Metodice výuky češtiny pro cizince, které byly pořádány v období srpen - listopad 2008 Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, MŠMT a autory nové metodické příručky, byly ukončeny.

 

Publikace Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) je volně ke stažení na těchto webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů k češtině pro cizince se obracejte na Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka http://www.auccj.cz/.