Změny ve zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

02. 08. 2010

Od 1. července 2010 platí pro organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR upravené pokyny. Formát zkoušky byl výrazně inovován.

Cizinec má nadále nárok na jednu zkoušku zdarma, a to po předložení Poukazu vydaného Ministerstvem vnitra. Ke zkoušce se může cizinec přihlásit v některé ze Seznamu škol. Termíny zkoušky byly centrálně stanoveny MŠMT. Zkoušku lze složit na celém území České republiky každou středu a každou druhou sobotu v měsíci. O aktuálně vypsaných termínech se můžete informovat přímo na konkrétní škole
Pokud cizinec složí zkoušku, obdrží Osvědčení o znalosti českého jazyka. Při neúspěšném pokusu obdrží uchazeč NOVĚ Potvrzení o nesložení zkoušky, které je povinen předložit při dalším pokusu o složení zkoušky.