Právě vyšla NOVÁ PŘÍRUČKA: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

08. 11. 2011
Od 1. listopadu 2011 je všem uchazečům o zkoušku zčeského jazyka pro trvalý pobyt v ČR a učitelům připravujícím uchazeče na tuto zkoušku k dispozici nová příručka s názvem Připravte se snámi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
Jedná se o rozšířenou verzi brožury s modelovým testem z češtiny, doplněnou o CD s nahrávkou. Zájemci si ji v elektronické podobě můžou stáhnout zde.
Příručka by měla pomoci jak uchazečům, tak učitelům při konkrétní přípravě na zkoušku. Může rovněž posloužit jako informativní materiál i pracovníkům nevládních organizací, které se zabývají pomocí migrantům v České republice.