Thông tin cập nhật

<  Page 2   >

18. 09. 2015

Từ tháng ̣9 năm 2015, kiểm tra tiếng Séc cho người nước ngoài chỉ được tổ chức ba lần một tháng. 

14. 06. 2015

Chúng tôi xin lưu ý rằng các kỳ kiểm tra trong thời điểm tháng bảy và tháng tám 2015 đã được thay đổi. Kiểm tra không được tổ chức vào cácngày thứ tư như trước, chỉ được tổ chức vào những ngày tháng nhưsau:

1. 7., 8. 7., 11. 7., 29. 7.

8. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.

14. 05. 2012
Trên trang web Tiếng Séc cho người nước ngoài có đề kiểm tra mẫu tương tác mới tương tự theo bài kiểm tra hiện nay. Những ai có nhu cầu làm bài kiềm tra tiếng Séc cho người xinvĩnh trú tại CH Séc có thề thử kiểm tra kiến thức của mình và biết kết quả kiểm tra thử ngay. Bài kiểm tra trực tuyến có thể thử tại đây.

08. 11. 2011
Từ ngày 1 tháng 11 năm 2011, tất cả các thí sinh muốn được kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc lẫn các giáo viên dạy các thí sinh này có thể dùng cuốn cẩm nang mới mang tên Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Đây là sách giới thiệu với đề bài mẫu của kiểm tra được bổ sung, có kèm CD. Những ai có nhu cầu có thể tải cẩm nang này về tại đây.
Cẩm nang này có mục đích trợ giúp các thí sinh và giáo viên trong việc chuẩn bị kiểm tra một cách cụ thể. Nó còn là tài liệu cung cấp thông tin cho nhân viên của các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người nhập cư tại Cộng hoà Séc.

11. 09. 2011
Vào tháng 11 năm 2011 có quyển sách mới sẽ được xuất bản là sách hướng dẫn kiểm tra tiếng Séc dành cho những người nước ngoài xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. Đây là phiên bản kiểm tra mẫu được mở rộng và bổ sung thêm đĩa CD. Ấn phẩm này có mục đích trợ giúp thí sinh và giáo viên trong việc chuẩn bị kiểm tra một cách cụ thể. Những người có nhu cầu có thể tìm được quyển này dưới dạng điện tử tại trang web này.

03. 01. 2011

Số điện thoại miễn phí tạm thời ngừng hoạt động. Các câu hỏi liên quan đến kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc và việc chuẩn bị kiểm tra này vẫn có thể gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ info@cestina-pro-cizince.cz (bằng tiếng Séc) và đến địa chỉ info@check-your-czech.com (bằng tiếng Anh).

22. 12. 2010

Các trung tâm hỗ trợ hoà nhập người nước ngoài (CPIC) cung cấp các hoạt động tư vấn và thông tin, tư vấn luật pháp, lớp học tiếng Séc, khoá xã hội-văn hoá, các phòng internet và thư viện. Các trung tâm được thành lập vào năm 2010 dần dần sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ nêu trên. Thông tin mới nhât về các dịch vụ có trên trang web riêng của mỗi trung tâm, kể cả thời gian biểu. Các dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Anh/chị có thể tìm được tất cả các thông tin về hoạt động của từng trung tâm tại đây.

Sách giới thiệu với đề bài mẫu kiểm tra tiếng Séc được chuyển đến mọi trung tâm. Các trung tâm cung cấp thông tin về kiểm tra tiếng Séc dành cho đối tượng xin vĩnh trú ở CH Séc và các khoá chuẩn bị kiểm tra này.

Từ năm 2009 tại Ostrava, Pardubice, Plzeň, Zlín và từ năm 2010 tại Karlovy Vary, Liberec, České Budějovice và Olomouc đã có các trung tâm này hoạt động. Các trung tâm này đã được thành lập và hoạt động tại mười tỉnh trong khuôn khổ đồng tài trợ của các dự án được cung cấp ngân sách từ Quỹ châu Âu cho việc hoà nhập công dân đến từ các quốc gia thứ ba. Ngoài ra, cũng có hai trung tâm tương tự tại Ústí nad Labem và Brno do tổ chức khác điều hành.

02. 08. 2010

Từ ngày 1. 7. 2010 việc tổ chức kiểm tra tiếng Séc dành cho người nước ngoài xin vĩnh trú tại CH Séc có chỉ thị mới. Hình thức kiểm tra phần lớn đã được thay đổi.
Người nước ngoài vẫn được kiểm tra miễn phí một lần, nếu có Phiếu do Bộ nội vụ cấp. Người nước ngoài có thể đăng ký kiểm tra tại một trong những trường nêu trong Danh sách các trường. Các kỳ kiểm tra đều được Bộ giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể dục qui định một cách thống nhất. Thí sinh có thể đăng ký kiểm tra vào thứ tư hàng tuần, hoặc vào các ngày thứ bảy thứ hai trong tháng trên toàn lãnh thổ CH Séc. Thí sinh được thông báo về các kỳ kiểm tra tại trường cụ thể mà thí sinh đăng ký.
Thí sinh kiểm tra đạt sẽ được cấp Giấy chứng nhận về trình độ tiếng Séc. Nếu kiểm tra không đạt, thí sinh sẽ được trường kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra không đạt - đây là qui định MỚI. Khi đi kiểm tra lần sau, thí sinh phải trình Chứng nhận này.

26. 11. 2009
Ngày 1. 7. 2009, bốn Trung tâm địa phương hỗ trợ cho việc hoà nhập người nước ngoài được khai chương hoạt động tại Ostrava, Pardubice, Plzeň và Zlín. Những trung tâm đó được do Ban quản lý các trại tạm giam những người vượt biên của Bộ nội vụ quản lý và được Quỹ hoà nhập châu Âu đồng tài trợ. Mục đích của họ là tạo nên không gian cho việc hợp tác dài hạn và tư tưởng giữa những tổ chức quan trọng trong việc hoà nhập người nước ngoài của những các quốc gia thứ ba, mà được cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc. Ở mỗi tỉnh, nhất là các cơ quan tỉnh thành, cảnh sát ngoại kiều, cảnh sát quốc gia và cảnh sát thành phố, các phòng lao động, các cơ quan tài chính, các phòng quản lý kinh doanhvà những đối tượng khác đều được mời hợp tác trong việc này.

20. 11. 2009
Vào tháng 4 năm 2009, Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài tại tỉnh Ústí nad Labem. Trung tâm này được phòng tư vấn hội nhập quản lý.

Người nước ngoài được tư vấn về pháp lý và xã hội, tham gia những buổi tối dân tộc và đa văn hoá, dùng internet miễn phí, đọc báo mới và sách bằng các ngoại ngữ hoặc tham gia khoá tiếng Séc hay lớp giảng giải về xã hội-văn hoá. Để biết thêm, xem: www.centrumcizincu.cz