Aktuality

<  Page 3  >

08. 11. 2011
Od 1. listopadu 2011 je všem uchazečům o zkoušku zčeského jazyka pro trvalý pobyt v ČR a učitelům připravujícím uchazeče na tuto zkoušku k dispozici nová příručka s názvem Připravte se snámi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
11. 09. 2011
V listopadu 2011 bude tiskem vydána nová příručka ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR.
02. 08. 2010

Od 1. července 2010 platí pro organizaci zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR upravené pokyny. Formát zkoušky byl výrazně inovován.

26. 11. 2009

Dne 1. července 2009 zahájila činnost čtyři regionální Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, která se nacházejí v Ostravě, Pardubicích, Plzni a ve Zlíně. 

20. 11. 2009
V dubnu 2009 zahájilo činnost Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji provozované Poradnou pro integraci. Cizinci zde mohou vyhledat právní a sociální poradenství, zúčastnit se etnických a multikulturních večerů, využívat bezplatný internet, přečíst si aktuální tisk a knihy vcizích jazycích nebo navštěvovat kurzy českého jazyka a sociokulturní kurzy. Více informací naleznete na www.centrumcizincu.cz.
11. 11. 2009
Oslovili jsme náhodně vybrané cizince, kteří skládali zkoušku A1 pro trvalý pobyt a položili jim několik otázek, které se vztahují ke zkoušce z češtiny pro cizince. Odpovědi byly redakčně upraveny.
27. 07. 2009

S účinností od 1. 1. 2009 převzal Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky činnost příslušných útvarů Cizinecké policie v agendě trvalých pobytů a nadále řeší:

13. 11. 2008

Školicí semináře k Metodice výuky češtiny pro cizince, které byly pořádány v období srpen - listopad 2008 Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, MŠMT a autory nové metodické příručky, byly ukončeny.