Những câu hỏi thường xuyên

 1. Tìm thông tin về kiểm tra tiếng Séc ở đâu?

  Các điều kiện của bài kiểm tra và quá trình kiểm tra tiếng Séc cho người nước ngoài xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc có thể tìm thấy tại đây 1, tại đây 2. Tổng hợp thông tin và chuẩn bị để kiểm tra cũng có tại Cẩm nang kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc. 

 2. Anh/chị làm bài kiểm tra đâu?

  Tại mỗi tỉnh của Cộng hoà Séc có ít nhất một trường học tổ chức cho kiểm tra. Danh sách các trường đó được nêu trên trang web: Các địa điểm tổ chức kiểm tra.

 3. Khi nào anh/chị làm bài kiểm tra?

  Thời gian cụ thể của bài kiểm tra được trường học thông báo. Ngày kiểm tra có thể vào thứ tư hoặc thứ bảy mỗi tuần. 

 4. Phí của bài kiểm tra là bao nhiêu?

  Bài kiểm tra lần đầu (với phiếu đăng ký) là miễn phí, nghĩa là anh/chị không phải trả tiền. Những lần kiểm tra sau phải trả. Phí của một đợt kiểm tra là 1 500 Kč.

 5. Phiếu đăng ký kiểm tra ở đâu?

  Phiếu đăng ký được Vụ chính sách tỵ nạn và nhập cư của Bộ nội vụ Cộng hoà Séc ở các tỉnh cấp. 

 6. Tôi có thể đăng ký kiểm tra như thế nào?

  Anh/chị phải trực tiếp đăng ký kiểm tra tại trường tổ chức. Anh/chị phải cung cấp dữ liệu cá nhân sau: tên, họ, số hộ chiếu (giấy tờ tùy thân), giới tính, quốc tịch, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ cư trú khai báo, số điện thoại, số phiếu đăng ký. Trường sẽ cho anh/chị biết các thông tin cần thiết khác. 

 7. Tôi chuẩn bị bài kiểm tra như thế nào?
  Có thể chuẩn bị như sau:
  Anh/chị cũng có thể tham gia khoá học được: