S ohledem na nařízení vlády o vyhlášení karantény pro celou Českou republiku se termín zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt dne 25. 3. 2020 ruší.

Cestování - Jak se orientovat v budově

Video:Cestování A1 - Jak se orientovat v budově
Téma: Kontakt s majoritní společností
Jazyková úroveň: A1
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže adekvátně komunikačně reagovat na situace v rámci běžného společenského styku.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže používat jednoduché zdvořilostní formule v každodenních situacích.
Situace: Dokáže se zdvořile zeptat na cestu v budově.
Obecné pojmy: Orientace v prostoru. Relativní poloha.
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce: Zjišťování faktických informací. Pokyny.
Jazykové prostředky: Adverbia místa. Základní odpovědi na otázku "kde" a  "kam".
Sociokulturní kompetence: Vykání
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX
Video:Cestování A2 - Jak se orientovat v budově
Téma: Kontakt s majoritní společností
Jazyková úroveň: A2
Řečová dovednost: Ústní interakce
Deskriptor: Dokáže adekvátně komunikačně reagovat na situace v rámci běžného společenského styku.
Konkretizace deskriptoru: Dokáže používat jednoduché zdvořilostní formule v každodenních situacích.
Situace: Dokáže se zdvořile zeptat na cestu v budově.
Obecné pojmy: Orientace v prostoru. Relativní poloha.
Specifické pojmy:  
Jazykové funkce: Zjišťování faktických informací. Pokyny.
Jazykové prostředky: Adverbia místa. Odpovědi na otázky "kde" a "kam".
Sociokulturní kompetence: Vykání. 
Přepis scénáře videa: PDF, DOCX
Pracovní list: PDFDOCX