Organizace zabývající se poradenstvím pro cizince

Нийслэл Прага хот + Төв Чех аймаг

Өмнөд Чех аймаг

Өмнөд Морав аймаг

Карловары аймаг

Храдэц Крааловээ аймаг

Либэрэц аймаг

Морав-Слэзи аймаг

Оломоуц аймаг

Пардубицэ аймаг

Плзэнь аймаг

Уустий аймаг

Высочина аймаг

Злийн аймаг

Улс даяар үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд